0

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló, fogyasztó, felhasználó az www.tsphoto.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81. § alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve használója kíván lenni a Webáruházunknak, weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Üzemeltető adatai

Cégnév: Synaptx Bt.
Székhely: 8719 Böhönye Fő u. 5.
Adószám: 21459179-2-14
Közösségi adószám: HU21459179
Cégjegyzékszám: 14-06-306519
Szerződés nyelve: Magyar
Weboldalunk: www.tsphoto.hu
Email: web@tsphoto.hu
Kapcsolattartó
: Simon Tibor
Központi telefonszám: +36 70 50 40 318
Számlaszám: 10700172-66857394-51100005

Weboldalunk fő tevékenysége, az Esküvő fotózás és divat fotózás. Ezek mellett számtalan fotózási kategóriával is foglalkozunk. Lásd FOTÓZÁSI KATEGÓRIÁK menüpont. Cégünk professzionális fotózási szolgáltatásokat kínál ügyfelei számára. 

Weboldalunk általános működése és jellemzői

 • Weboldalunk cookie-kat használ, melyek a weboldal használatát segítik elő. A cookie-k elfogadására, vagy megtiltására weboldalunk nyitó oldalán a láblécben van lehetőség.
 • A weboldalon nem gyűjtünk és nem tárolunk személyes adatokat.
 • Ügyfeleink, látogatóink nem tudnak kommenteket, hozzászólásokat vagy megjegyzéseket elhelyezni a weboldal részein, aloldalain, képek vagy szöveges tartalmak mellett, alatt.
 • Weboldalunkkon nem üzemel webshop, így online vásárlásra lehetőség nincsen.
 • Kapcsolatfelvétel kizárólag telefonon, emailben vagy árajánlatkérő űrlap használatával lehetséges. Az Email-ben megküldött adatokat csupán szerződéskötésig, vagy szerződéskötés nélkül maximum 6 hónapig tároljuk el levelezési fiókunkban, ezt követően törlésre kerülnek. Amennyiben nem kötött velünk szerződést, de előbb kérné adatai törlését, úgy erre az email címre küldjön nekünk egy email-t, melyben az adatok azonnali törlését kéri: web@tsphoto.hu
 • Sikeres szerződés kötés esetén, az adatok átkerülnek a szerződésre, melyet a fotózás elvégzéséig őrzünk meg, ezt követően cégünk irattári archívumába kerülnek melyet 5 évig őrzünk meg. Ezt követően iratmegsemmisítőben megsemmisítjük azt.
 • Cégünk a weboldal használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára.

Email, vagy Árajánlatkérő űrlap használata

 • Email címeink vagy Árajánlatkérő űrlapok kizárólag a kapcsolatfelvételt és az árajánlatkérés megkönnyítését szolgálják.
 • Emailben, vagy az árajánlatkérő űrlapokban megadott adatokat weboldalunk nem tárolja el, azokat kizárólag központi email címünkre továbbítja: web@tsphoto.hu
 • A megküldött adatokat kizárólag a kapcsolattartásra használjuk fel.
 • Amennyiben az árajánlatkérés után, maximum 1 hónapon belül nincs szerződés kötés, úgy korábban megküldött adatok törlésre kerülnek.
 • Szerződéskötés esetén cégünk az ügyfelek emailben megküldött adatait kizárólag a szerződéskötésig tárolja el email fiókjában, azt követően törlésre kerülnek.

Árképzés

Cégünk nem dolgozik fix csomag árakkal, minden megbízásra egyedi árat készít ügyfeleinek. Az árak kialakításánál figyelembe vesszük a fotózás helyszínét, az utazási költségeket, a választott napot, napszakot, és a fotózás időtartamát, valamint az utómunkára, kidolgozásra fordított időt.

Egyetlen árajánlat sem minősül foglalásnak.

Foglalás

Szolgáltatásainkat ügyfeleink kizárólag aláírt szerződéssel foglalhatják le. Nem kötünk szerződést szóban. Szerződéskötéskor foglalóval dolgozunk, melynek ára a választott fotózási ágazattól függ. A foglalót a végső ajánlati árból levonjuk. A foglaló a fotózás lemondása esetén nem jár vissza!

Fotózás

A fotózás a szerződésben meghatározott kitételekkel, időben, helyszínen és módon történik. Az előre megbeszélt időpontban érkezünk a helyszínre, majd megkezdjük az előkészületeket, és a fotózást. A fotózásainkon nem alkalmazunk fotó-darabszám korlátot. Egy esküvő esetén alapvetően 1000-1500db fotó kerül elkészítésre, míg egy divatfotózáson 3-500db. A fotózást követően minden elkészített fotót leválogatunk, majd a fennmaradó mennyiséget kidolgozzuk és átadjuk megbízónk részére.

Fotók átadása

Fotók átadása általában a fotózástól számított 2-6 héten belül történik, ami nagyban függ a fotózás típusától, hosszától és az elkészített fotók darabszámától. Egy divatfotózás esetén 2-3 hét, egy esküvő esetén 4-6 hét. A felbontás 300dpi natív. Nyers (RAW) fotók nem kerülnek átadásra, azok mindvégig cégünk birtokában maradnak. A nyers fotókat általában .CR2 formátumban tároljuk, melyet megbízóink megnézni sem tudnak. Speciális fotó-feldolgozó vagy RAW converter programokat igényelnek. Minden egyéb a szerződésben meghatározott módon történik. 

Fotók archiválása és tárolása

Az elkészített nyers (RAW) fotó anyagokat cégünk archívumában a fotózástól számított 12 hónapig őrzi meg. Ezt követően a nyers fotók törlésre kerülnek, így a fotók további átdolgozására, kidolgozására nincs lehetőség. A kidolgozott .JPG file-ok is az archívumba kerülnek, melyeket külső merevlemezeken tárolunk minimum 5 évig, ezt követően fenntartjuk a jogot arra, hogy a fotókat véglegesen kitörölhessük archívumunkból.

A fotók átadását követő 12 hónapig ügyfelünknek díjmentesen lehetősége van arra, hogy azokat újra elkérje. A 12 hónap lejárta után, az archívumból a fotókat 10.000 Ft + áfa díj ellenében tudjuk csak átadni.

Fotók weboldalainkkon, facebook, instagram oldalainkon történő referálása

Cégünk a papír alapú szerződés kötés szerint fenntartja a jogot arra, hogy az elkészített fotókat saját védjegyével, logójával láthassa el és felhasználhassa azokat saját munkáink referálására az alábbi médiákban:

 • Facebook + név megjelölése a fotón, privát facebook adatlap hozzérendelése
 • Instagram + név megjelölése a fotón, privát instagram adatlap hozzárendelése
 • 500px (név nélkül)
 • Google+ (név nélkül)
 • Google cégem (név nélkül)
 • Pinterest (név nélkül)
 • Twitter (név nélkül)
 • Tumblr (név nélkül)
 • Reklám célú hirdetéseinkben (név nélkül)
 • Saját fotókönyveinkben (név nélkül)

Ezen referálást a papír alapú szerződés ide vonatkozó pontja tárgyalja. Amennyiben ügyfelünk nem járul hozzá fotóinak referencia oldalainkon való megjelenítésére, úgy azt a szerződés kötéskor kifejezetten ide vonatkozó pontban megtilthatja. Cégünk a szerződés kötéskor különös figyelmet fordít ezen pont átbeszélésére, megértetésére. Aláírt szerződés esetén utólagos módosításra nincs lehetőség. Ügyfelünknek a referencia oldalakon történő fotókra ráhatása, választási lehetősége nincsen. A referencia oldalakon történő fotók megjelenítése teljesen anonim, név nélkül történik, ez alól kivétel a Facebook és az Instagram, ahol a fotókon név megjelenés is történhet.

Cégünk abban az esetben, ha ügyfelünk szerződésben nem járul hozzá a fotók referálásához, semmilyen formában nem használja fel azokat.

Elállás joga

Szerződés kötést követően ügyfelünknek joga van elállni attól, a szerződésben foglaltak szerint. Elállás esetén a szerződés kizárólag írásban mondható fel cégünk központi email címére történő Email küldéssel: web@tsphoto.hu

Panaszok kezelése

Cégünk a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell, hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Esküvői fotózásokra vonatkozó rendelkezések és szabályok

Az esküvőkön megpróbálunk észrevétlenek maradni amennyire ez lehetséges. Az észrevétlenséget nagyban befolyásolja az események jellege, a helyszín adottságai, a napszak az évszak és természetesen a vendégek is.

Az esküvőkön saját elképzeléseink szerint, a lehetőségek figyelembevételével fotózunk. A fotók elkészítését megbízónk, vagy megbízóink, egyéb szolgáltatók, vendégek, rokonok vagy barátok nem befolyásolhajták, ellenkező esetben nem tudjuk garantálni a tőlünk elvárt, referencia oldalainkon látott minőséget és stílust.

Az esküvő dátuma vagy több nap esetén dátumai melyet vagy melyeket megbízónk előzőleg szerződéssel lefoglalt nem módosítható, módosíthatóak. Ez alól kivételt képez, ha az új dátum naptárunkban még szabad és a dátum módosítása részünkről is elfogadható. A szerződésben foglaltakhoz képest fenntartjuk a jogot az esetleges árváltoztatásokhoz, vagy a szolgáltatás teljes felmondásához.

A külön napra szervezett esküvői kreatív fotózás dátuma nem módosítható. Ez alól kivételt képez, ha az új dátum naptárunkban még szabad és a dátum módosítása részünkről is elfogadható. A szerződésben foglaltakhoz képest fenntartjuk a jogot az esetleges árváltoztatásokhoz, vagy a szolgáltatás teljes felmondásához.

A külön napra szervezett esküvői kreatív fotózást lemondása esetén a vállalási ár nem változik, a szerzdésben rögzített összeg a mérvadó. Ennek elsődleges oka, hogy az árajánlatot és a szerződést annak fényében készítettük el, hogy a kreatív fotózás külön napra lesz szervezve, így ha megbízónk a szerződéskötést követően azt módosítani kívánja, az ár a külön napra szervezett esküvői kreatív fotózás árával nem csökken.

Az esküvőn nem vagy csak különleges esetekben fotózzuk a gratulációkat. Ennek oka, hogy a vendégek arcvonásai és a pillanatokban mutatott mimikák nem a legszebbek, így ezeket nem örökítjük meg.

Egész napos esküvő esetén étel és ital (kivétel alkohol tartalmú) valamint a lakodalomban egy asztal / szék szükséges a fotózás elvégzéséhez. Amennyiben megbízónk ezt nem tudja / akarja biztosítani, úgy 120 perc (2 óra) étkezési és pihenő szünetet tartunk az általunk választott módon és időpontban, vagy időpontokban. Itt keletkezhetnek olyan pillanatok melyeket nem, vagy csak részben fogunk tudni megörökíteni. Amennyiben ez így történik, megbízónk köteles a fotózást teljesítettnek tekinteni.