0

Adatkezelési tájékoztató

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://www.tsphoto.hu

Cégünk adatai az ÁSZF üzemeltető adatai alatt találhatóak: www.tsphoto.hu/aszf/

Adatkezelési tájékoztató Tartalma

A jelen adatkezelési tájékoztató célja („Adatkezelési tájékoztató”), hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy tevékenységünk során mely személyes adatát, hogyan és mire gyűjtjük, használjuk fel és miként biztosítjuk személyes adatai védelmét. Stúdiónk főként esküvői és divat felvételek professzionális készítésével foglalkozik, és elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme és megóvása érdekében. Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza Stúdiónk, mint adatkezelő elérhetőségeit, az általunk kezelt személyes adatok körét, az általunk kezelt személyes adatok kezelésének célját, azok kezelésének jogalapját, az adatkezelés módját és időtartamát, az adatvédelem és adatbiztonsági követelményeket, valamint a személyes adatai védelmében Önt megillető jogokat és jogérvényesítési módokat. 

Mit jelent a személyes adat?

A személyes adat olyan, Önre, mint természetes személyre vonatkozó információ vagy információrészlet, mely alapján Önt közvetlenül (pl. neve alapján) vagy közvetve (pl. személyes egyedi azonosító útján) azonosítani lehet. Az Ön személyes adatai közé tartozhat pl.: az Ön képmása, fényképe, videofelvételnél a hangja is, családi – és utóneve, lakcíme, e-mail címe, IP címe vagy mobileszköze MAC címe, cookie-azonosítók (azaz sütik).

AMENNYIBEN NEM MÚLTÁL EL 18 ÉVES

Ha 18 év alatti kiskorú vagy, akkor figyelmesen olvasd el a következőket! Amennyiben 16 év alatti kiskorú vagy, a weboldalunkon ne add meg önállóan adataidat, pl. nevedet, email címedet, hanem a szülődet kérd meg, hogy olvassa el az alábbi tájékoztatót és ő adja meg a weboldalunkon a kért adatokat. Ha fényképet vagy egyéb felvételt készítünk Rólad és 18 év alatti kiskorú vagy, akkor a szülődet kérd meg, hogy olvassa el az alábbi adatkezelési tájékoztatót.

SZÜLŐKNEK: A Stúdiónk weboldalán üzenet küldés, kapcsolatfelvétel céljára, illetve direkt marketing üzenetek és hírlevél küldéséhez a 16. életévüket be nem töltött személyek önállóan nem adhatnak meg adatokat, illetve az adatkezelésekhez nem járulhatnak hozzá. Ekkor a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatait, illetve az azok kezeléséhez történő hozzájárulást ezért a szülőtől kérjük. A szülő (törvényes képviselő) jóváhagyása a gyermek felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. Amennyiben fényképet, egyéb felvételt készítünk, amelyen gyermek is szerepel, akkor szóban minden esetben előzetesen felhívjuk a figyelmét a felvétel készítésére és szóban tájékoztatjuk az adatkezelésről is. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban részletezzük továbbá a fényképek és egyéb felvételek általunk történő kezelését. A fényképek és egyéb felvételek készítésekor is Önnek kell hozzájárulnia gyermeke adatainak (fotó, felvétel) a felvétel céljából történő kezeléséhez. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet a személyes adatok kezelése tekintetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Stúdiónk fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Amennyiben Stúdiónk szolgáltatási köre a jövőben bővül, és az új szolgáltatások bevezetése bármiféle változást eredményez a személyes adatok gyűjtésében, illetve felhasználásában, arra vonatkozóan további információkat bocsátunk az Ön rendelkezésére. Eltérő jelzés hiányában az új vagy további szolgáltatásokra a jelen Adatkezelési tájékoztató vonatkozik. Amennyiben jelen Adatkezelési tájékoztató módosításra kerül, a hatályos adatkezelési tájékoztatót a weboldalunkon közzétesszük, valamint amennyiben az e-mail címét részünkre megadta, úgy az Ön által megadott e-mail címre is elküldjük, illetve üzletünkben is kifüggesztjük. Amennyiben szóban kerül sor az adatkezelésekről szóló tájékoztatásra, akkor az aktuális adatkezeléseket ismertetjük. Ahhoz, hogy az esetleges változásokról, illetve módosításról tudomást szerezzen, ajánlott Stúdiónk weboldalának ill. megadott e-mail postafiókjának, az üzletben található kifüggesztéseknek, tájékoztatásoknak rendszeres ellenőrzése.

Kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

Stúdiónk által történő adatkezelés a fénykép videó+hang vagy egyéb felvételek készítése, illetve a weblapunk igénybevétele (pl. amikor hírlevelünkre feliratkozik) során főként az Ön hozzájárulásán alapszik. Az alábbiakban egy összefoglaló táblázatot talál, mely fontos információkkal szolgál arról, hogy miként gyűjtjük az Ön személyes adatait, milyen típusú adatokat gyűjtünk, illetve azokat miért használjuk fel, mi az adatkezelésünk jogalapja, valamint meddig tároljuk személyes adatait az egyes adatkezelési célokkal kapcsolatban.

Tájékoztatjuk, hogy Stúdiónk az Ön személyes adatait a velünk szerződés viszonyban álló adatfeldolgozóknak, vagy önálló adatkezelőknek adja át. Az átadott adatok minden esetben az adott adatkezelés esetén feltüntetett személyes adatokra vonatkoznak, amennyiben az átadott személyes adatok köre ezektől eltér, azt külön jelezzük. A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatait további címzettek részére is közölhetjük. Az Ön, a Stúdió vagy harmadik személy jogi igényének érvényesítése esetén elsősorban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság részére, vagy más közhatalmi szerv (eljáró hatóság, bűnüldöző szervek, közjegyző, NAV stb.) részére, ill. bírósági vagy egyéb hatósági megkeresésre adhatjuk át az adatokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben közösségi média platformjainkat használja (pl. Facebook oldalunkat likeolja, követ minket), a közösségi média platform szolgáltatója is kezeli az Ön adatait önálló adatkezelőként. Ezen túlmenően a közösségi média profilja láthatóvá válik továbbá a média platformjainkat látogató személyek számára is. 

 1. FÉNYKÉP, VIDEÓ+HANG ÉS EGYÉB FELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE MEGRENDELÉS ALAPJÁN

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

A fényképeket, videó és egyéb felvételeket megrendelésre, az esküvők, események, rendezvények és azok előzményeinek (előzetes felvételek a párról) megörökítésének, megjelenítésének és a megrendelőnek történő átadásának céljából készítjük és kezeljük. A megjelenítés slide-show, kisfilm, vendégkönyv vagy egyéb formában készül, amelyet az eseményen részt vevőknek az eseményen bemutatunk, levetítünk, illetve a megrendelő részére tesszük elérhetővé.

Mely személyes adatait kezeljük:

 • fényképezés esetén képmás
 • videó és egyéb felvételek esetén képmás, hang és mozgókép

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy az Stúdiónk az esküvő, esemény, rendezvény és az azon résztvevők adott megrendelés szerinti megörökítése és az esemény slide-show vagy egyéb formában történő megjelenítése, illetve megrendelőnek történő rendelkezésre bocsátása céljából kezelje az Ön adatait (elkészítse és felhasználja a felvételeket), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) – (2) bekezdéseiben foglalt kötelezettségnek megfelelően.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a felvételeket nem Ön rendelte meg tőlünk, azzal, hogy a rendezvényre (esküvőre) Ön belép és ott marad a felvétel készítéséről és felhasználásáról szóló előzetes, a GDPR 12. cikk (1) bekezdésének megfelelő szóbeli tájékoztatás után, egyben megadja hozzájárulását a fent megfogalmazott célból történő adatkezeléséhez a fényképeknek, felvételeknek. Amennyiben nem szeretné, hogy Önről felvétel készüljön vagy felhasználásra kerüljön a fenti célból, akkor ezt mindenképpen jelezze nekünk vagy ne vegyen részt a rendezvényen!

Amennyiben a felvételeket Ön rendelte meg tőlünk, úgy a megrendelésben Ön írásban nyilatkozik arról, hogy megadja hozzájárulását a jelen célból történő adatkezeléshez, felvétel készítéshez és felhasználáshoz.

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

A felvételek alapjául szolgáló megrendelés lezárultáig (azaz az esemény, rendezvény végétől számított *** év garanciális és megőrzési szolgáltatás végéig), vagy ha ez korábbi, akkor addig, amíg Ön nem kéri az adatok törlését.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Önnek adatokat jelen esetben nem szükséges megadnia az adatkezeléshez, azzal, hogy az eseményre belép, azon részt vesz, lehetővé teszi nekünk az Ön adatainak kezelését. Ön azonban bármikor jelezheti nekünk (az eseményen szóban, utána elérhetőségeink egyikén), ha nem járul hozzá az adatok kezeléséhez.

Adatok törlésének módja: Ön az eseményen szóban bármikor jelezheti nekünk, ha nem járul hozzá az adatai kezeléséhez. Az esemény lezajlása után pedig a Stúdió jelen Adatkezelési Tájékoztató „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetében található elérhetőségek egyikén. Ebben az esetben a vonatkozó adatait ezek feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Tájékoztatjuk azonban, hogy tőlünk független adatkezelés esetén (pl. a felvételeket megrendelők tőlünk független adatkezelők, megrendelő általában az ifjú pár) az Ön visszavonásra vonatozó jelzését a többi adatkezelőhöz is el kell juttatnia (pl. az ifjú párhoz), amennyiben azt szeretné, hogy ők is megszüntessék adatai kezelését.

Kinek adjuk át az Ön adatait: A felvételek készítésében, előhívásában, megjelenítésében a következő személyek vesznek részt:

 • Fotós-videós segédek, asszisztensek, kik cégünkkel szerződéses kapcsolatban állnak.
 • Felhasznált programok: Lightroom, DXO Photo Lab, Exposure, Photoshop, ProShow Producer, Adobe, Youtube, Windows, MacOSX, Apple.
 • Tárhely szolgáltatók.
 • Albumot készítő nyomda, vagy ezek tárhelyei.
 1. REFERENCIA CÉLÚ KÖZZÉTÉTEL

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

A Stúdió tevékenységének népszerűsítése céljából referenciakénti, vagy vendégkönyv formájában történő közzététel, nyilvánosságra hozatal. A közzététel, nyilvánosságra hozatal Stúdiónk üzletében, weboldalán és Facebook oldalán történik.

Mely személyes adatait kezeljük:

 • fényképezés esetén képmás
 • videó és egyéb felvételek esetén képmás, hang és mozgókép

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):

Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy Stúdiónk saját tevékenységének népszerűsítésére referenciaként vagy vendégkönyv formájában kezelje, felhasználja, közzétegye, nyilvánosságra hozza az Ön adatait, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) – (2) bekezdéseiben foglalt kötelezettségnek megfelelően.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a felvételeket nem Ön rendelte meg tőlünk, azzal, hogy a rendezvényre (esküvőre) Ön belép és ott marad a felvétel készítéséről és felhasználásáról szóló előzetes, a GDPR 12. cikk (1) bekezdésének megfelelő szóbeli tájékoztatás után, egyben megadja hozzájárulását a fenti célból történő adatkezeléshez a fényképeknek, felvételeknek. Amennyiben nem szeretné, hogy Önről felvétel készüljön vagy felhasználásra kerüljön a fenti célból, akkor ezt mindenképpen jelezze nekünk vagy ne vegyen részt a rendezvényen!

Amennyiben a felvételeket Ön rendelte meg tőlünk, úgy a megrendelésben Ön írásban nyilatkozik arról, hogy megadja hozzájárulását a jelen célból történő adatkezeléshez.

Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.

Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):

Addig, amíg Ön nem kéri az adatok törlését.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Önnek adatokat jelen esetben nem szükséges megadnia az adatkezeléshez, azzal, hogy az eseményre belép, azon részt vesz, lehetővé teszi nekünk az Ön adatainak kezelését. Ön azonban jelezheti nekünk (az eseményen szóban, utána elérhetőségeink egyikén), ha nem járul hozzá az adatok kezeléséhez.

Adatok törlésének módja: Ön az eseményen szóban bármikor jelezheti nekünk, ha nem járul hozzá az adatai kezeléséhez. Az esemény lezajlása után pedig a Stúdió jelen Adatkezelési Tájékoztató „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségek egyikén. Ebben az esetben a vonatkozó adatait ezek feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kinek adjuk át az Ön adatait: A felvételek készítésében, előhívásában, megjelenítésében a következő személyek vesznek részt:

 • Fotós-videós segédek, asszisztensek, kik cégünkkel szerződéses kapcsolatban állnak.
 • Felhasznált programok: Lightroom, DXO Photo Lab, Exposure, Photoshop, ProShow Producer, Adobe, Youtube, Windows, MacOSX, Apple.
 • Tárhely szolgáltatók.
 • Albumot készítő nyomda, vagy ezek tárhelyei.
 1. HÍRLEVÉLKÜLDÉS, DIREKT MARKETING

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Hírlevél formájában elektronikus direkt marketing üzenetek küldése az Ön számára Stúdiónk részéről, annak érdekében, hogy testreszabott ajánlatokkal keressük meg Önt, értesítéseket és ajánlatokat küldhessünk az Ön részére szolgáltatásainkkal, híreinkkel, akcióinkkal, nyereményjátékainkkal, promócióinkkal, újdonságainkkal kapcsolatban.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
    ·  családi és utónév ·  e-mail cím        Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy az Stúdiónk saját üzletszerzés céljából, ill. hírlevele útján saját és partnerei nevében reklámajánlatokkal, személyre szabott ajánlatokkal keresse meg Önt a hírlevél fogadására megadott e-mail címén, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése alapján.   Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni és leiratkozni a hírlevélről.    A hírlevél szolgáltatás nyújtásának végéig, vagy addig, amíg Ön nem kéri az adatok törlését vagy le nem iratkozik a Hírlevél szolgáltatásról és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.   A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  
 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása önkéntes, amennyiben a vonatkozó adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy nem tudunk az Ön részére hírlevelet, ill. személyre szabott ajánlatokat küldeni. Az email cím azért szükséges, hogy az üzenetet célba juttassuk Önnek, az Ön nevét pedig abból a célból kérjük el, hogy Önt beazonosítsuk, és tényleg a feliratkozott személynek küldjük a hírlevelet.

Adatok törlésének módja: Ön bármikor leiratkozhat hírlevelünkről, ill. kinyilváníthatja, hogy nem kér többé híreinkről és újdonságainkról megkereséseket. Mindezeket megteheti a weblapon, vagy az web@tsphoto.hu e-mail címre írott kérelemmel, vagy a Stúdió jelen Adatkezelési Tájékoztató „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségek egyikén. Ebben az esetben a vonatkozó adatait ezek feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kinek adjuk át az Ön adatait: A hírlevelek összeállításában, elküldésében, megjelenítésében a következő személyek vesznek részt:

 • Email küldő program szolgáltatója
 • Tárhelyszolgáltatók
 1. TILALMI LISTÁS ADATKEZELÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Amennyiben Ön leiratkozik hírlevél szolgáltatásunkról vagy nem kíván a továbbiakban direkt marketing anyagokat, reklámokat kapni tőlünk, a leiratkozási igény kinyilvánítása után Stúdiónk köteles nyilvántartást vezetni (un. tilalmi listát) az Ön név és lakcím adatairól, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 21. § (1) bekezdése (DM törvény) alapján. A tilalmi lista célja annak biztosítása, hogy a rajta szereplők adatai ismételten ne kerüljenek átvételre, harmadik személynek átadásra, illetőleg új kapcsolatfelvételi vagy üzletszerzési listára felvételre. A tilalmi listán szereplőknek reklámot nem küldünk. A tilalmi listán szereplők adatait elkülönítve kezeljük a direkt marketing anyagokat kérők adataitól.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
    ·  családi és utónév ·  lakcím (amennyiben rendelkezünk vele) ·  e-mail címJogi kötelezettség teljesítése   (GDPR 6. cikk (1) c). pont): Stúdiónk a DM törvény 21. § (1) bekezdése alapján a direkt marketing kommunikációt nem kérő Felhasználók név és lakcímadatait tilalmi listán helyezi el. E-mailes reklámok megtiltása esetén a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (7) bekezdése.      A tilalmi listán a Stúdió korlátlan ideig kezeli az Ön adatait, kivéve, ha Ön azok törlését kifejezetten kéri.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megtartása jogszabályi kötelezettségen alapul, azokkal a Stúdiónk már rendelkezik, így Önnek nem kell megadnia adatokat.

Adatok törlésének módja: Ön bármikor ingyenesen kérheti a törlést, az web@tsphoto.hu e-mail címre írott kérelemmel, vagy a Stúdió jelen Adatkezelési Tájékoztató „Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségek egyikén.

Kinek adjuk át az Ön adatait: Stúdiónk a tilalmi listán kezelt adatokat nem adja át senki részére.

 1. WEBOLDALUNKON VALÓ BÖNGÉSZÉS, COOKIE (SÜTI)

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Weboldalunk megfelelő működésének biztosítása, tartalom megfelelő megjelenítésének biztosítása, felhasználói felület megfelelő kialakítása, weboldalunk folyamatos fejlesztése a felhasználói élmény fokozása érdekében, adatbiztonság biztosítása érdekében. Továbbá az Ön érdeklődési köreinek, preferenciáinak ill. böngészési szokásai meghatározása érdekében, valamint a weboldalunkhoz kapcsolódó statisztikák elkészítése, anonimizált személyes adatok statisztikai célú gyűjtése okán. A testreszabás érdekében a számítógépén ún. cookie (sütik) elhelyezése történik, melyek egy későbbi látogatás során visszaolvashatók, ezekről további részleteket talál a jelen adatkezelési tájékoztató COOKIE fejezetében.

Tiltakozás: Ön bármikor tiltakozhat a jogos érdek alapján kezelt személyes adatok kezelése ellen a Stúdiónknak a web@tsphoto.hu email címére küldött üzenet útján.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
    ·  az Ön számítógépének IP címe ·  mobiltelefonos böngészés során mobileszközének MAC címe ·  weboldalunkon történő látogatás időpontja (kezdő és befejező időpont), időtartama ·  az Ön beállításaitól függően a böngészéshez használt böngésző és az operációs rendszer típusa ·  weboldallal kapcsolatos aktivitásra vonatkozó adatok ·  arra vonatkozó adat, hogy honnan látogatja weboldalunkat ·  korábban megtekintett weboldalak ·  Facebook/Instagram/ platform azonosító adatok:  like gomb használata, hozzászólás vagy üzenet küldése esetén      Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) Szolgáltatások magas színvonalának biztosítása az Ön számára. Mérlegelve az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a trendelemzések, oldalhasználati statisztikák elkészítéséhez, illetve az Önnek nyújtott szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez. A Stúdió a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve. Biztosítékok: a megfigyelés nem folyamatos, térben és időben korlátozott. A Stúdió biztosítja Önnek továbbá a tiltakozás jogát az adatkezelés ellen. A sütik közül a weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik által rögzített személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön és Stúdió közötti szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján)A cél megvalósulásáig (érvényességi idő lejártáig) vagy addig, amíg Ön nem tiltakozik az adatok kezelése ellen.     A hozzájárulás alapján történő adatkezelésnél a cél megvalósulásáig (érvényességi idő lejártáig), vagy ameddig Ön az adatok törlését nem kéri.
A fent fel nem sorolt, pl. kutatással összefüggő sütik esetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.   (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján) Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatokat nem Ön adja meg részünkre, hanem Stúdiónk gyűjti Önről.  Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra önmagukban nem alkalmasak, Stúdiónk a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a felhasználói igények elemzéséhez, kielégítéséhez használja fel, melyek az Stúdiónk által nyújtott szolgáltatások ill. weboldalunk színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.

Adatok törlésének módja:

A cookiek az érvényességi idejük lejártát követően automatikusan törlésre kerülnek.

A sütit/cookiet Ön is törölni tudja a saját számítógépéről, illetve akár saját böngészőjében le is tilthatja azok alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Beállítások” menüjében van lehetőség, de ez böngészőnként eltérő lehet.

Kinek adjuk át az Ön adatait: Weboldalunk használatának, böngészésének, megjelenítésének lehetővé tételében a következő személyek vesznek részt:

 • Weblapszerkesztő, rendszergazda
 • Tárhelyszolgáltatók
 • Program szolgáltatók
 1. SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE, MEGRENDELÉSEK KEZELÉSE, VÁSÁRLÁS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Stúdiónkban történő vásárlás, ill. megrendelések felvétele, feldolgozása, kapcsolattartás ezekkel kapcsolatban és az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevételének dokumentálása. Vásárlásról, illetve a szolgáltatás igénybevételéről számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, Stúdiónkat érintő számviteli kötelezettségek teljesítése.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  családi és utónév   ·  cím ·  telefonszám ·  email cím ·  Facebook, YouTube felhasználónév,  ·  dátum, időpont ·  vásárolt termék: megnevezése/kódszáma/ mennyisége/vételára ·  igénybe vett szolgáltatás megnevezése ·  fizetési mód ·  számla száma ·  amennyiben az Ön által megadott szállítási cím eltér a számlázási címétől az Ön által megadott szállítási cím ·  Stúdió részéről a kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma  Az adatok kezelésének jogalapja az Ön és Stúdiónk közötti szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján) A könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatokra vonatkozó adatkezelés Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c). pont) alapján történik a Számviteli tv.  169. § (1) és (2) bekezdése, illetve az Áfa tv. 159. § (1) és (2) bekezdése alapján.  Az adatkezelés akkor kezdődik, amikor a szerződés megkötését megelőző tárgyalásokon az első személyes adatok Stúdiónk részére átadásra kerülnek a szerződéskötési tárgyalások eredményes lefolytatása érdekében.     A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése alapján, a kiállítástól számított 8 évig őrizzük meg.   Megrendelésben szereplő adatokat a megrendelés teljesítésétől számított 5 évig vagy ha bármilyen okból kifolyólag ez hosszabb, akkor a polgári jogi vagy egyéb elévülési idő végéig őrizzük meg, a jótállás, szavatosság, illetve az esetleges jogviták rendezése érdekében, a határidő lejártát követően az adatokat töröljük.   Megrendelésben nem szereplő, kapcsolattartásra szolgáló adatokat (pl. telefonszám, ha nem szerepel a megrendelésben) a megrendelés teljesítéséig őrizzük meg.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megrendelésre ill. szolgáltatásra vonatkozó köztünk létrejövő szerződés megkötésének előfeltétele. A megrendeléshez ill. szolgáltatás igénybevételéhez, kapcsolattartáshoz szükséges a fenti adatok megadása, amennyiben azokat nem adja meg, úgy nem tudjuk megrendelését feldolgozni, ill. az általunk nyújtott szolgáltatást nem tudja igénybe venni. Amennyiben a számlázáshoz szükséges, jogszabály alapján kötelező adatokat Ön nem adja meg részünkre, úgy a vásárlásáról ill. szolgáltatás igénybevételéről az Ön részére nem tudunk számlát kiállítani.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével automatikusan törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a megrendelések feldolgozásában, teljesítésében a következő személyek vesznek részt:

 • Számlázó program szolgáltatója
 • Tárhelyszolgáltatók
 • Nemzeti Adó- és vámhivatal. 2007. évi CXXVII. törvény alapján elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség a kibocsátott számlák adatairól
 1. PANASZKEZELÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Stúdiónk által kínált termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő vásárlói panaszok, kifogások kezelése, azok kivizsgálása, az Ön fogyasztói jogai érvényesítésének biztosítása érdekében, ill. kapcsolódó eljárások céljából.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  családi és utónév   ·  cím ·  panasz nyilvántartási száma ·  panasz előterjesztésének helye és ideje ·  panaszának, kifogásának, bejegyzésének részletes leírása ·  panaszhoz mellékelt, iratok, adatok, dokumentumok, bizonyítékok jegyzéke ·  termékre vonatkozó adatok ·  e-mail cím ·  telefonszámJogi kötelezettség teljesítése   (GDPR 6. cikk (1) c). pont): Szóbeli és írásbeli panasz előterjesztésének biztosítása az Ön részére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján. Vásárlók könyvébe való bejegyzési lehetőség biztosítása a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bekezdése, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 210/2009. (IX.29.) Kormány rendelet 25. § alapjánAz panaszkezelés során Ön által megadott ezen adatokat 5 évig őrizzük meg a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (2) és (7) bekezdése alapján.     A Vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, ill. a vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát 2 évig őrizzük meg, a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 25. § (5) bekezdése alapján.
 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben nem adja meg részünkre a vonatkozó adatokat előfordulhat, hogy fogyasztói jogait nem, vagy nem teljes körűen tudja gyakorolni, Stúdiónk a vonatkozó panaszt adathiány esetén ugyanis nem, vagy csak részlegesen tudja kivizsgálni, ill. annak eleget tenni.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével törlésre kerülnek, a törlés a törvényi határidő lejártával automatikusan történik.

Kinek adjuk át az Ön adatait: A panaszok kezelésében a következő személyek vesznek részt:

 • Külsős ügyfélszolgálat
 • Tárhelyszolgáltatók
 • Program szolgáltatók
 1. TALÁLT TÁRGYAK

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Stúdiónkban hagyott talált tárgyak kezelése, a tulajdonos értesítése.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  családi és utónév   ·  cím ·  talált tárgy megnevezése ·  találó személye ·  annak ténye, hogy sikerült-e értesíteni a tulajdonost ·  találás dátuma ·  e-mail cím (amennyiben Ön e-mailen keresztül tudakozódik elveszett tárgya felől)    Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c). pont): Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54. § alapján (találásra vonatkozó jogi szabályozásnak való megfelelés)A vonatkozó adatokat 3 hónapig őrizzük meg.
 

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Amennyiben az adatok megadása nem történik meg, úgy Stúdiónk nem tudja teljesíteni jogszabályi kötelezettségét, és a talált tárgy tulajdonosát felkutatni, ill. az erre vonatkozó lépéseket megtenni.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével automatikusan törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: Az adatokat senkinek nem adjuk át.

 1. ÜZENETKÜLDÉS, AJÁNLATKÉRÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Stúdiónknak történő üzenetküldés, a Stúdióval történő kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, adatkezelésre vonatkozó megkeresések céljából.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  családi és utónév   ·  telefonszám ·  email cím ·  Facebook felhasználónév, *** ·  üzenet tárgya, tartalma  Az adatok kezelésének jogalapja az Ön és Stúdiónk közötti szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b). pont alapján) (A szerződés: a weboldal általános szerződési feltételei.)Az adatkezelés időtartama legfeljebb 13 hónap, figyelemmel arra, hogy minden év januárjában történik az előző évi üzenetek tisztítása.     Amennyiben az adott üzenetküldéssel összefüggésben polgári vagy egyéb jogi igény merülhet fel a Stúdióval szemben vagy részéről, ezen esetben az adatkezelés az elévülési idő végéig (ami előreláthatólag a megkeresésétől számított öt év) történik, a fogyasztói jogok, panaszkezelés, a GDPR-ban Önnek garantált jogok biztosítása érdekében, és azért, mert ennyi időn belül merülhet fel polgári vagy egyéb jogi igény.   A határidő lejártát követően az adatokat töröljük.  

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megkeresések feldolgozásának előfeltétele. Amennyiben azokat nem adja meg, úgy nem tudjuk megkeresését feldolgozni, vagy ajánlatot adni Önnek.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével automatikusan törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a megkeresések feldolgozásában, teljesítésében a következő személyek vesznek részt:

 • Tárhely szolgáltatók, külsős ügyfélszolgálat
 1. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ MEGKERESÉSEK

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

Annak érdekében, hogy az „Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei” fejezetben ismertetett jogainak gyakorlását magas színvonalon biztosíthassuk az Ön részére. Továbbá, hogy az Ön által gyakorolható jogok tekintetében meg tudjunk felelni a GDPR által az adatkezelővel szemben támasztott elszámoltathatósági követelménynek.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  családi és utónév   ·  e-mail cím ·  kérelem tárgya, tartalmaJogi kötelezettség teljesítése, (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján).   az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatban a GDPR 5. cikk (2) bekezdése alapján (elszámoltathatóság elve) és a GDPR 12. cikkének (2) bekezdése alapján, tekintettel a 11. cikkre is (azonosítást nem igénylő adatkezelés)Az adatokat a megkereséstől számított 5 évig őrizzük meg, a GDPR-ban Önnek biztosított jogokra vonatkozó igazolási kötelezettségünk okán.    

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Az adatok megadása a megkeresések feldolgozásának előfeltétele lehet. Amennyiben azokat nem adja meg, előfordulhat, hogy nem vagy nem teljeskörűen tudjuk a megkeresését feldolgozni.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével automatikusan törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a megkeresések feldolgozásában, teljesítésében a következő személyek vesznek részt:

 • Tárhely szolgáltatók, külsős ügyfélszolgálat


KÖZÖSSÉGI MÉDIA AKTIVITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Milyen célból kezeljük személyes adatait?

A közösségi fórumon történő megjelenésünk, az ott szervezett aktivitásaink megvalósítása, és a kapcsolódó funkciók (pl. közösségi média platformon likeol, követ, csatlakozik, kommenteket ír, helyez el) használatának biztosítása céljából. Annak érdekében, hogy az Ön véleményének, visszajelzésének ismeretében a szolgáltatásainkat megfelelően fejleszteni tudjuk, naprakészek legyünk az ismertségünket illetően, és ennek megfelelően esetleg szolgáltatásainkat is bővítsük.

Az adatokat Ön nem közvetlenül részünkre adta meg, hanem az adott közösségi média platformot üzemeltető szolgáltató részére. E körben ismételten felhívjuk figyelmét, hogy ezen közösségi oldalak adatkezelésére azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban minket felelősség nem terhel.  Ne felejtse el, hogy a közösségi média platformjaink bármelyikén közzétett tartalom sok esetben látható a nyilvánosság számára, ezért legyen óvatos bizonyos személyes adatok megadásával kapcsolatban.

Tiltakozás: Ön bármikor tiltakozhat a jogos érdek alapján kezelt személyes adatok kezelése ellen a Stúdiónak a web@tsphoto.hu email címére küldött üzenet útján.

Mely személyes adatait kezeljük:Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait (jogalapok):Meddig kezeljük ezen személyes adatait (adatkezelés időtartama):
·  közösségi profiljához tartozó felhasználóneve   ·  esetenként: közösségi média profilján az Ön által megadott személyes adatok (név, becenév, fénykép stb.) ·  vélemény, hozzászólás tárgya, tartalmaJogos érdek   (GDPR 6. cikk. (1) f) pontja) Szolgáltatások magas színvonalának biztosítása az Ön számára. Mérlegelve az Ön személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait, megállapítja, hogy az adatok kezelése szükséges a trendelemzések, oldalhasználati statisztikák elkészítéséhez, illetve az Önnek nyújtott szolgáltatások magas színvonalának eléréséhez. Stúdiónk a legkisebb korlátozással járó intézkedéseket választotta a költséghatékonyságot is figyelembe véve. Biztosíték: Közösségi média platform megfigyelése részünkről korlátozott, biztosítjuk Önnek továbbá a tiltakozás jogát az adatkezelés ellen.Az adatokat a cél eléréséig kezeljük, azok kezelésének szükségességét 2 évente felülvizsgáljuk.

Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?

Nem tud like-olni, kommentelni vagy ajánlani minket a közösségi fórumon.

Adatok törlésének módja: A fenti adatok a meghatározott időtartam elteltével automatikusan törlésre kerülnek.

Kinek adjuk át az Ön adatait: a megkeresések feldolgozásában, teljesítésében a következő személyek vesznek részt:

 • Közösségi fórum szolgáltató (mint közös adatkezelő)


Közösségi vagy más tartalom megosztó weboldalak
: Amennyiben Ön hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban Stúdiónkat felelősség nem terheli. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELFOGADÁSA

Amennyiben Ön használja Stúdiónk weboldalát ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Amikor Ön úgy dönt, hogy bepipálja a vonatkozó felületen az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását, tartalma megismerését megerősítő szöveget, ezzel Ön elfogadja Stúdiónknak a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Amennyiben Ön a Stúdiónk Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakkal nem ért egyet, úgy ne pipálja ki a vonatkozó felületeket és ne használja a weboldalunkat!

Amennyiben Ön belép, vagy bent marad egy eseményen, rendezvényen (esküvőn), ezzel Ön megerősíti, hogy az adatkezelésről szóló szóbeli tájékoztatást meghallgatta és megértette. Amennyiben Ön a Stúdiónk Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakkal nem ért egyet, úgy ezt mindenképpen jelezze felénk, vagy ne vegyen részt a rendezvényen, eseményen!

Amennyiben Ön írásbeli nyilatkozatban megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, azzal egyben elfogadja Stúdiónknak a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Amennyiben Ön a Stúdiónk Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakkal nem ért egyet, úgy ne adja meg az írásbeli nyilatkozatot!

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Stúdiónk mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön személyes adatainak biztonságáról, a GDPR 32. cikkének megfelelően. Stúdiónk ezen felül megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Stúdiónk a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:

 • az Ön adatait biztonságos technikai környezetben tároljuk, azokat kizárólag csak az arra feljogosított személyek számára (megfelelő azonosítás után munkatársaink) tesszük hozzáférhetővé,
 • elektronikus úton tárolt adatai esetében titkosítást használunk az adatok kezeléséhez,
 • az adatok kezelésénél Stúdiónk https protokollt használ, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál Ön és a szerver,
 • a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat,
 • biztosítjuk, hogy az adatok változatlansága igazolgató legyen
 • a referenciaként közzétett képmások, felvételek letöltését korlátozzuk
 • védjük adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, ennek érdekében biztonsági intézkedéseket alkalmazunk,
 • az adatok továbbításánál megfelelő technikai megoldással titkosítást használunk,
 • biztonsági intézkedéseinket rendszeresen havonta többször teszteljük és értékeljük, illetve javítjuk.

Az Ön Stúdiónk által kezelt személyes adataihoz az Stúdiónk szervezetén belül a következő beosztású személyek férhetnek hozzá a megfelelő belső eljárásrendek

Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, Stúdiónk a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami Stúdiónk (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.

HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA

Személyes adatok harmadik országba történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.

A személyes adatokat a fentiek szerint átvevőket titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

COOKIE

Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Ön számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában nem képes Önt azonosítani, csak az Ön számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve testre szabási lehetőségeket kínálhassanak ügyfeleiknek.

Sütik letiltása: Amennyiben Ön nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedei azonosító jel elhelyezését, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését engedje meg – ilyen esetben azonban lehetséges, hogy egyes általunk nyújtott szolgáltatások nem, vagy nem olyan formában érhetők majd el, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

PROFILALKOTÁS


Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk során profilalkotást az alábbiak szerint végzünk.

Amennyiben közösségi média platformot használ, akkor az adatokat Ön nem közvetlenül részünkre adta meg, hanem az adott közösségi média platformot üzemeltető szolgáltató részére. E körben ismételten felhívjuk figyelmét, hogy ezen közösségi oldalak adatkezelésére és esetleges profilalkotására, azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban minket felelősség nem terhel. 

Google Analytics: A weboldalainkon Google Analytics szolgáltatást használunk. A weboldalunk látogatottsági adatait a Google LLC („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri Stúdiónk. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Adatvédelmi beállításokra, cookie-k letiltására vonatkozóan információt itt talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.  Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve, hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

[Felsorolandó még a többi profilalkotó vagy automatikus döntést eredményező technika, az alkalmazott logikával és a felhasználókra vonatozó következményekkel és jelentőségével együtt, az abból való kilépési lehetőséget is feltüntetve.]

AZ ÖN JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Önt a Stúdiónk által kezelt személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 1. Hozzáféréshez való jog
 2. Helyesbítés joga
 3. Törléshez való jog
 4. Adatkezelés korlátozásához való jog
 5. Adathordozáshoz való jog
 6. Tiltakozás joga
 7. Hozzájárulás visszavonásának joga
1.       HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, ezzel kapcsolatban tájékoztatást kérhet arról, hogy Stúdiónk milyen adatokat kezel Önről, ezen adatok a személyes adatok mely kategóriájába tartoznak, ezeket milyen célból kezeljük és meddig, kinek adjuk át (címzettek kategóriája, ideértve különösen a nem Európai Uniós tagállami címzetteket). Ezen joga keretében Ön arról is tájékoztatást kaphat, hogy milyen jogai vannak az adatkezessel kapcsolatban; nevezetesen kérheti azok törlését, kezelésük korlátozását, személyes adatai helyesbítését és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Önnek továbbá e körben joga van ahhoz is, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). Amennyiben az adatait nem Ön adta meg, úgy tájékoztatást kérhet az adatok forrására vonatkozóan is.

2.       HELYESBÍTÉS JOGA

Amennyiben az Ön adatai változnak vagy azokat rosszul rögzítettük kérheti adatai helyesbítését, kijavítását, pontosítását. Amennyiben adatai hiányosan kerültek felvételre, úgy kiegészítő nyilatkozattal kérheti azok kiegészítését is ezen körben.

3.       TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön kérheti, hogy az alábbi feltételek esetén személyes adatait töröljük:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük
 • a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat
 • közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Amennyiben Stúdiónk nyilvánosságra hozta a személyes adatot, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

4.       ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az alábbi esetekben Ön kérheti, hogy az adatkezelést korlátozzuk:

 • Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • minekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja. 

5.       ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ill. utasítása alapján Stúdiónk továbbítsa az Ön által megjelölt másik adatkezelő részére, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

6.       TILTAKOZÁS JOGA

Amennyiben az Ön adatainak kezelése Stúdiónk jogos érdekén alapul vagy közérdeken, ill. közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében történik, úgy Ön külön tiltakozhat ezen adatkezeléssel szemben, ideértve a profilalkotást is. Stúdiónk a PROFILAKOTÁS fejezetben foglaltak szerint végez profilalkotást. Ezen esetekben személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Amennyiben a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

7.       HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

STÚDIÓNK ELJÁRÁSA A FENTI JOGOK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Stúdiónk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. A kérelem kapcsán a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat kérhetünk Öntől. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

Önt a személyes adatainak Stúdiónk részéről történő kezelésével kapcsolatban az alábbi jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

 1. Panaszjog
 2. Bírósági jogorvoslathoz való jog
 3. Kártérítéshez való jog

A Ön jogérvényesítése a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges.

1.       PANASZJOG

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban panaszt tegyen a felügyelti hatóságnál, amennyiben úgy vél, hogy adatkezelésünk nem jogszabályoknak megfelelően történik. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400.

2.       Bírósághoz fordulás joga

Önnek joga van ahhoz, hogy bírósághoz forduljon:

 • a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, kötelező erejű döntése ellen
 • abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság az Ön által benyújtott panasszal nem foglalkozik, az Ön jogosnak vélt panaszát elutasította, vagy egyáltalán nem tájékoztatja Önt három (3) hónapon belül a panasza fejleményeiről, annak eredményéről
 • a panaszjogának sérelme nélkül bírósághoz fordulhat, amennyiben úgy véli, hogy a GDPR szabályainak nem megfelelő adatkezelés miatt megsértették a rendelet szerinti jogait.

A felügyelti hatósággal szemben a perre a magyar bíróságok rendelkeznek hatáskörrel, Stúdiónk ellen a per megindítható a Stúdiónk székhelye szerinti bíróság vagy az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is.

3.       Kártérítéshez való jog

Amennyiben Ön a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett (sérelemdíj) az elszenvedett kárért kártérítésre jogosult, az adatkezelőtől (Stúdiónk) vagy az adatfeldolgozótól. Stúdiónk, ill. az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az ilyen perek megindíthatók a Stúdiónk székhelye szerinti bíróság ill. az Ön lakóhelye/szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is.

Tájékoztatjuk, hogy ezeket a vagyonjogi pereket általános szabály szerint a törvényszék előtt lehet megindítani, ugyanide tartoznak a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos kártérítés, illetve sérelemdíj megfizetése iránt indított perek is. Az általános szabálytól eltérően azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke a harmincmillió forintot nem haladja meg vagy amelyekben az igény értéke nem meghatározható, a járásbíróság hatáskörébe tartoznak.

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

Stúdiónk az Ön személyes adatait az alábbi jogszabályok alapján kezeli:

 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”)
 2. Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotörvény”)
 3. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt.”)
 4. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („DM törvény”)
 5. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („)
ADATVÉDELMI KAPCSOLATTARTÓ

Az Ön részére segítséget az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az Ön jogainak biztosításában a Stúdiónk adatvédelemért felelős, kijelölt kapcsolattartója adhat az e-mail ***** címen vagy a ******* telefonszámon keresztül hétfőtől péntekig, 8 és 17 óra között. Adatvédelmi tisztviselő neve: ********

HATÁLYOS JOG ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendők az adatkezelések megértéséhez.
Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Stúdió felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért. 

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az web@tsphoto.hu e-mail címre.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Kapcsolatfelvételi űrlapok kizárólag a kapcsolatfelvétel megkönnyítését szolgálják. Az Ön által megadott adatokat az üzenet küldő modul egy Email-ben továbbküldi cégünk kozponti email címére: web@tsphoto.hu – ezeket az adatokat weboldalunk nem tárolja el, és nem osztja meg harmadik féllel, nem küldi tovább egyéb email címekre. A megküldött adatokat kizárólag a kapcsolattartásra használjuk fel, és azokat Email fiókunkban (web@tsphoto.hu) tároljuk egészen addig, amíg a papír alapú szerződés aláírásra kerül. Amennyiben szerződéskötés nem jön létre közöttünk a megkereséstől számított 60 napon belül, úgy a megküldött adatokat, a teljes levelezéssel együtt töröljük. Aláírt papír alapú szerződéskötés esetén az adatok további tárolására a szerződésben foglaltak érvényesek.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.